วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทะเลทราย

 ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert) • ทะเลทรายโกบี เป็นทะเลทรายที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ มองโกเลียตอนใต้ กับ ประเทศจีนทางตอนเหนือ เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวิปเอเซียและเป็นทะเลทรายแบบร้อนใหญ่อันดับที่ 3 ในโลก รองจากทะเลทรายซาฮาล่า ในทวีปอัฟริกา (Sahara) และทะเลทรายอาหรับ ตะวันออกกลาง (Arabian desert) มีพื้นที่ 1,300,000 ตารางกิโลเมตร ก็ประมาณ 2.5 เท่าของประเทศไทย (ประเทศไทยมี พื้นที่ประมาณ 514,000 ตารางเมตร) เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเจงกิสข่าน และ เส้นทางสายไหม
• ทะเลทรายโกบี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ถึง 50 องศาเซียลเซียต และต่ำสุดอยู่ที่ -40 องศาเซียลเซียต
• สาเหตุที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นทะเลทรายเนื่องจาก เทือกเขาหิมาลัย (Himalaya) เป็นตัวขวางกันเมฆฝน และความชื้น ที่จะมายังทะเลทรายโกบี
• ทะเลทรายโกบี เป็นแหล่งขุดพบฟอสซิลที่สำคัญของโลกและยังเป็นที่ขุดพบ ไข่ไดโนเสาร์ แหล่งแรกของโลกด้วย รวมทั้งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมายหลายชนิด เช่น Black-Tailed Gazelles (เป็นกวางชนิดหนึ่ง), Marbled Polecats (เป็นสัตว์คล้ายพังพอน), อูฐมองโกเลีย, ลามองโกเลีย (Mongolian wild ass), หนอนมรณะมองโกล (Mongolian Death Worm) 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น