วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภรรยาทั้ง 4 (เรื่องชวนคิด)

..... ชายคนหนึ่งมีภรรยาอยู่ 4 คน ภรรยาคนที่ 1 เขารักที่สุด ไปไหนมาไหนด้วยกัน ตามใจ  ตลอด อยากได้อะไร เขาหาให้ ทุกอย่าง ภรรยาคน ที่ 2 เขารักมาก เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภรรยาคน นี้ และจะไปหาี่ ภรรยาคนนี้เสมอะภรรยาคนที่ 3 เขารักรองลงมา ดูแลเอาใจใส่พอ ควร แวะไปหาบางเป็นครั้ง คราวภรรยาคน ที่ 4 เขาไม่เคยสนใจ ไม่เคยดูแลเอาใจใส่ ไม่เคยไป หา ไม่คิดถึงเลย ด้วยซ้ำ ต่อมาชาย คนนี้ไปกระทำความผิดร้ายแรงและถูกจับ ต้องถูก ประหารชีวิตก่อน ที่จะถูกประหาร เขาขอร้อง ว่า เขาขอกลับ บ้านเพื่อไปร่ำลาภรรยาสุดที่รักซักครั้ง  ผู้ คุมเห็นใจจึง อนุญาต  เมื่อกลับ มาถึงบ้าน เขารีบตรงไปหาภรรยาคนที่ 1
 เล่า เหตุการณ์ต่างๆ ให้ ฟัง
 และถามภรรยา คนที่ 1 ว่า " ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคนที่ 1 จะ ทำอย่างไร? "
 ภรรยาคนที่ 1 ตอบน้ำเสียงที่เย็นชาว่า " ถ้าเธอตาย เราก็จบ กัน
คำตอบที่ได้รับ เหมือนสายฟ้าที่ผ่า เปรี้ยง!!ลงมาที่เขาอย่าง จัง เขารู้สึก เจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่าง ยิ่ง
 นึกเสียดาย ว่าเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้ เลย
จากนั้นเขาก็ ไปหาภรรยาคนที่ 2 ด้วยอาการเศร้าโศกเล่า เรื่องราวต่างๆ ให้ ฟังและถามคำถาม เดิมกับภรรยาคนที่ 2 ว่า" ถ้าเขาต้องตาย
ภรรยาคน ที่2 จะทำอย่างไร?
 "ภรรยาคนที่ 2 ก็ ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่า " ถ้าเธอตาย ฉัน จะมี ใหม่ "
เหมือนสาย ฟ้า!! ผ่าลงมาซ้ำที่เขาอย่างจัง เขารู้สึกเสีย ใจ มาก และนึก เสียดายว่าที่ผ่านมาเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้
 เช่น กันเขาเดินคอตก  
 เล่า เหตุการณ์ต่างๆ ให้ ฟัง และถามภรรยา คนที่ 1 ว่า " ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคนที่ 1 จะ ทำอย่างไร? " ภรรยาคนที่ 1 ตอบน้ำเสียงที่เย็นชาว่า " ถ้าเธอตาย เราก็จบ กันคำตอบที่ได้รับ เหมือนสายฟ้าที่ผ่า เปรี้ยง!!ลงมาที่เขาอย่าง จัง เขารู้สึก เจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่าง ยิ่ง นึกเสียดาย ว่าเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้ เลยจากนั้นเขาก็ ไปหาภรรยาคนที่ 2 ด้วยอาการเศร้าโศกเล่า เรื่องราวต่างๆ ให้ ฟังและถามคำถาม เดิมกับภรรยาคนที่ 2 ว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคน ที่2 จะทำอย่างไร? "ภรรยาคนที่ 2 ก็ ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่า " ถ้าเธอตาย ฉัน จะมี ใหม่ " เหมือนสาย ฟ้า!! ผ่าลงมาซ้ำที่เขาอย่างจัง เขารู้สึกเสีย ใจ มาก และนึก เสียดายว่าที่ผ่านมาเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้ เช่น กันเขาเดินคอตก   เล่า เหตุการณ์ต่างๆ ให้ ฟัง และถามภรรยา คนที่ 1 ว่า " ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคนที่ 1 จะ ทำอย่างไร? " ภรรยาคนที่ 1 ตอบน้ำเสียงที่เย็นชาว่า " ถ้าเธอตาย เราก็จบ กันคำตอบที่ได้รับ เหมือนสายฟ้าที่ผ่า เปรี้ยง!!ลงมาที่เขาอย่าง จัง เขารู้สึก เจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่าง ยิ่ง นึกเสียดาย ว่าเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้ เลยจากนั้นเขาก็ ไปหาภรรยาคนที่ 2 ด้วยอาการเศร้าโศกเล่า เรื่องราวต่างๆ ให้ ฟังและถามคำถาม เดิมกับภรรยาคนที่ 2 ว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคน ที่2 จะทำอย่างไร? "ภรรยาคนที่ 2 ก็ ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่า " ถ้าเธอตาย ฉัน จะมี ใหม่ " เหมือนสาย ฟ้า!! ผ่าลงมาซ้ำที่เขาอย่างจัง เขารู้สึกเสีย ใจ มาก และนึก เสียดายว่าที่ผ่านมาเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้ เช่น กันเขาเดินคอตก   เล่า เหตุการณ์ต่างๆ ให้ ฟัง และถามภรรยา คนที่ 1 ว่า " ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคนที่ 1 จะ ทำอย่างไร? " ภรรยาคนที่ 1 ตอบน้ำเสียงที่เย็นชาว่า " ถ้าเธอตาย เราก็จบ กัน
คำตอบที่ได้รับ เหมือนสายฟ้าที่ผ่า เปรี้ยง!!ลงมาที่เขาอย่าง จัง เขารู้สึก เจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่าง ยิ่ง นึกเสียดาย ว่าเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้ เลยจากนั้นเขาก็ ไปหาภรรยาคนที่ 2 ด้วยอาการเศร้าโศกเล่า เรื่องราวต่างๆ ให้ ฟังและถามคำถาม เดิมกับภรรยาคนที่ 2 ว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคน ที่2 จะทำอย่างไร? "ภรรยาคนที่ 2 ก็ ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่า " ถ้าเธอตาย ฉัน จะมี ใหม่ " เหมือนสาย ฟ้า!! ผ่าลงมาซ้ำที่เขาอย่างจัง เขารู้สึกเสีย ใจ มาก และนึก เสียดายว่าที่ผ่านมาเขาไม่ควรทุ่มเทให้ภรรยาคนนี้ เช่น กันเขาเดินคอตก   มาหาภรรยาคนที่ 3 เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ ฟังช่นและถามภรรยา คนที่ 3 ว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคนที่ 3จะทำ อย่างไร? "
 ภรรยา คนที่ 3 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะไป ส่ง "ทำให้เขา คลายความเศร้าโศกขึ้นมาได้ บ้าง อย่างน้อยก็ ยังมีภรรยาที่จริงใจกับเขา
ก่อนกลับไป รับโทษ เขานึกขึ้นมาได้ว่ามีภรรยาอีกคนซึ่งไม่ เคยไปหาเลย่
จึงไป หาภรรยาคนที่ 4 และถามว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคน ที่ 4  จะทำอย่าง ไร? "
 ภรรยาคน ที่ 4 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะตามไป ด้วย "
 ภรรยา คนที่ 3 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะไป ส่ง "ทำให้เขา คลายความเศร้าโศกขึ้นมาได้ บ้าง อย่างน้อยก็ ยังมีภรรยาที่จริงใจกับเขา ก่อนกลับไป รับโทษ เขานึกขึ้นมาได้ว่ามีภรรยาอีกคนซึ่งไม่ เคยไปหาเลย่
จึงไป หาภรรยาคนที่ 4 และถามว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคน ที่ 4  จะทำอย่าง ไร? "
 ภรรยาคน ที่ 4 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะตามไป ด้วย "
 ภรรยา คนที่ 3 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะไป ส่ง "ทำให้เขา คลายความเศร้าโศกขึ้นมาได้ บ้าง อย่างน้อยก็ ยังมีภรรยาที่จริงใจกับเขา ก่อนกลับไป รับโทษ เขานึกขึ้นมาได้ว่ามีภรรยาอีกคนซึ่งไม่ เคยไปหาเลย่จึงไป หาภรรยาคนที่ 4 และถามว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคน ที่ 4  จะทำอย่าง ไร? " ภรรยาคน ที่ 4 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะตามไป ด้วย " ภรรยา คนที่ 3 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะไป ส่ง "ทำให้เขา คลายความเศร้าโศกขึ้นมาได้ บ้าง อย่างน้อยก็ ยังมีภรรยาที่จริงใจกับเขา ก่อนกลับไป รับโทษ เขานึกขึ้นมาได้ว่ามีภรรยาอีกคนซึ่งไม่ เคยไปหาเลย่จึงไป หาภรรยาคนที่ 4 และถามว่า" ถ้าเขาต้องตาย ภรรยาคน ที่ 4  จะทำอย่าง ไร? " ภรรยาคน ที่ 4 ตอบว่า " ถ้าเธอตาย ฉันจะตามไป ด้วย " แทนที่เขา จะดีใจกลับนึกเสียใจหนักขึ้นไปอีก เพราะ...มัน สายเกินไปเสีย แล้ว ช่วงที่เขา มีชีวิตอยู่ เขาไม่เคยเห็นค่าของภรรยาคน นี้ แต่ภรรยาคน นี้ไม่คิดที่จะทิ้งเขา จะติดตามเขาไปอยู่ ด้วย

แล้วชายคน นี้ก็กลับไปรับโทษประหาร และเมื่อเขาตาย ภรรยา คน ที่4ก็ตายตามไป ด้วย.....  เราทุกคนก็มีภรรยา 4 คน นี้
มีคำถามว่า ภรรยาทั้ง 4 คนเป็นใคร ?
ลองคิดกันก่อน นะ แล้วค่อยดู เฉลย
มีคำถามว่า ภรรยาทั้ง 4 คนเป็นใคร ?ลองคิดกันก่อน นะ แล้วค่อยดู เฉลย
........................... ทีนี้เรามาดูกัน ว่า ภรรยาคนที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นใคร
> กัน บ้าง
 ภรรยาคน ที่ 1 = ร่างกายของ เรา
เพราะเวลาเรา มีชีวิตอยู่ เราจะบำรุงบำเรอด้วยของสิ่ง  ทุกอย่าง
อยากได้ อะไรก็หาให้
แต่ พอเราตายมันกลับไม่ไปกับ เรา
เมื่อเราตาย ร่างกายมันก็มีค่าเท่ากับท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้น
> >
 ภรรยาคนที่ 2 = ทรัพย์ สมบัติ
 เพราะเวลา เรามีชีวิตอยู่ เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มัน มา
แต่พอเราตาย มันกลับไม่ไปกับเรา แต่ไปเป็นของคน อื่น้

 ภรรยาคนที่ 3 = พ่อแม่ ลูกเมีย ญาติ พี่ น้อง
 เพราะพอเรา ตาย เขาจะทำศพให้เรา ทำบุญไป ให้
 แปลว่า เขา แค่ไปส่งเราเท่า นั้น
> >
 ภรรยาคนที่ 4 = บุญกับ บาป
เมื่อเราตาย ไป เราไม่สามารถเอาอะไรไปด้วย ได้มีเพียงแค่ บุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามเรา ไป
..... หลังจากอ่านจบแล้วได้แง่คิดอะไรกันบ้าง ?
> >
..... จะให้ความ สำคัญกับภรรยาคนไหนมากกว่ากัน? 
> กัน บ้าง ภรรยาคน ที่ 1 = ร่างกายของ เราเพราะเวลาเรา มีชีวิตอยู่ เราจะบำรุงบำเรอด้วยของสิ่ง  ทุกอย่างอยากได้ อะไรก็หาให้แต่ พอเราตายมันกลับไม่ไปกับ เราเมื่อเราตาย ร่างกายมันก็มีค่าเท่ากับท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้น> > ภรรยาคนที่ 2 = ทรัพย์ สมบัติ เพราะเวลา เรามีชีวิตอยู่ เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มัน มาแต่พอเราตาย มันกลับไม่ไปกับเรา แต่ไปเป็นของคน อื่น้ 
 ภรรยาคนที่ 3 = พ่อแม่ ลูกเมีย ญาติ พี่ น้อง เพราะพอเรา ตาย เขาจะทำศพให้เรา ทำบุญไป ให้ แปลว่า เขา แค่ไปส่งเราเท่า นั้น> > ภรรยาคนที่ 4 = บุญกับ บาปเมื่อเราตาย ไป เราไม่สามารถเอาอะไรไปด้วย ได้มีเพียงแค่ บุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามเรา ไป..... หลังจากอ่านจบแล้วได้แง่คิดอะไรกันบ้าง ?> >..... จะให้ความ สำคัญกับภรรยาคนไหนมากกว่ากัน? 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น