วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แค่ไหนจึงเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตที่วัดได้ (mm Hg)*
ความรุงแรงของความดันโลหิต
Systolic
Diastolic
จะต้องทำอะไร
ความดันโลหิตที่ต้องการ
น้อยกว่า   120
น้อยกว่า 80
ให้ตรวจซ้ำใน 2 ปี
ความดันโลหิตสูงขั้นต้น
130 – 139
85-89
ตรวจซ้ำภายใน 1 ปี
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงระดับ 1 Stage 1 (Mild)
140-159
90-99
ให้ตรวจความดันอีกใน 2 เดือน
ความดันโลหิตสูงระดับ 2 Stage 2 (Moderate)
>160
 >100
ให้พแพทย์ใน 1 เดือน

ปัจจุบันเสี่ยงที่ควบคุมได้
-           ขาดการออกกำลังกาย
-           สะสมความเครียด
-           เป็นความดันโลหิตสูง
-           ปัญหาจากน้ำหนักเกิน  คนอ้วนจะพบความดันโลหิตสูงได้มากกว่าคนผอม  โดยเฉพาะคนที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 เมื่อลกน้ำหนักความดันก็จะลดลง
-           กินเกลือมาก  คนที่ชอบกินเค็มทีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูง
-           การสูบบุหรี่  ซึ่งเป็นศัตรูของสุขภาพที่ดีเลย
-           การปล่อยให้ใขมันในเลือดสูง
-           เมื่อเป็นเบาหวานก็เสี่ยงความดันสูงดันสูงและหัวใจตามาติดๆ
ปัจจับเสี่ยงที่คุมไม่ได้
                ครอบครัว  ญาติ  เป็นความดันโลหิตสูงโอกาศที่เป็นก็มีมาก  ดังนั้นผู้ที่มีญาติเป็น  หมั่นตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอ
                อายุ  และเพศ  ในวัยก่อนหมดประจำเดือน  ผู้ชายจะมีความหันโลหิตมากกว่าผู้หญิง  เมื่อวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงจะเป็นความดันโลหิตมากกว่าผู้ชายส่วนในคนแก่พบความดันโลหิตสูงพอๆกัน  โดยมากมักพบความดันในช่วงอายุ 35 – 50 ปี
                เชื้อชาติ  พบความดันโลหิตสูงในผิวดำมากกว่าผิวขาว
          


                                                             ที่มา : นิตยสาร  alternative heath

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น