วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สหภาพยุโรปข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง          ประเทศในทวีปยุโรป 27 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์
     ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส
    สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย  มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวาเกีย โรมาเนียและบัลแกเรีย)
พื้นที่       4.325 ล้าน ตารางกิโลเมตร (8.4 เท่าของไทย)
ประชากร   502.47 ล้านคน (ค.ศ. 2011)
ภาษา        ภาษาทางการ 23 ภาษา
ศาสนา       ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอื่น ๆ เช่น ยิว อิสลาม พุทธ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่     กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยียม
สกุลเงิน     ยูโร (เขตยูโร หรือ Eurozone คือ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ใช้                                                 เงินสกุลยูโร  มี 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ
ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สโลวีเนีย
ไซปรัส  มอลตา สโลวะเกีย และเอสโตเนีย) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น