วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

The Rue de Siam ( ถนนสยาม )

ถนนสยาม (ฝรั่งเศส: Rue de Siam) คือ ถนนที่สร้างเป็นอนุสรณ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูตไทย ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2229 ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซาย ถนนตั้งอยู่ที่เมืองแบร็สต์ แคว้นเบรอตาญ ประเทศฝรั่งเศส
The Rue de Siam (or Siam Street) is the main arterial street of Brest. Its name comes from the arrival of three ambassadors led by Kosa Pan, sent by the King of Siam on the 29th of June 1686 to meet Louis XIV in Versailles. They went with six mandarins, three translators, two secretaries and a retinue of servants, loaded with presents. They traveled on the boats l'Oiseau and La Maligne.


They crossed Saint-Pierre Street to go to the hostel of the same name. The inhabitants were so amazed that they renamed the street. The street was quite narrow before World War II. The Rue de Siam is quoted by Jacques Prévert in his poem Barbara.
LocationFrom the Place de la Liberté, in the centre of Brest, the Rue de Siam runs southwest to the Recouvrance Bridge, spanning the river Penfeld. Recouvrance is a working-class district, from old Brest, in contrast to the Rue de Siam where there were all the chic stores and cafés of Brest, in the years 1950-60.
There used to be l’Épée Café on the right and Les Antilles Restaurant on the left. Midshipmen and officers from all nationalities used to have an aperitif at l’Épée and then, cross the Rue de Siam to have supper at Les Antilles.
See alsoFrance-Thailand relations
ReferencesThis article incorporates information from this version of the equivalent article on the French Wikipedia.
External links
Wikimedia Commons has media related to: Streets of Brest
Rue de Siam in 1900
panoramic view of the Rue de Siam 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น