วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เลือกกินแมลงอย่างไรจึงปลอดภัยคุณชอบกินแมลงกันมั้ย
                ทำไมจึงเลือกแมลงเป็นอาหาร  คนไทยกินแมลงเป็นอาหารน่าจะมาจากวัฒนธรรมการบริโภคและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาตามสภาวะเศรษฐกิจ  เพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่ามาทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีราคาแพงดังเช่นคนอีสานกินแมลงเพราะหาง่ายและบางครั้งติดใจในรสชาติ
เลือกกินแมลงอย่างไรจึงจะปลอดภัย
                การจะเลือกกินแมลงชนิดใดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพนั้น  ควรคำนึงถึงการเลือกกินแมลงตามหลักสุขลักษณะของอาหารด้วย  เพื่อไม่ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ  จะต้องพิจารณาดังนี้
                1. เป็นแมลงที่รู้จักและเป็นแมลงที่มีคนนำมากินได้และควรเลือกชนิดของแมลงที่อาศัยอยู่กับต้นไม้  อยู่กับป่าละเมาะสวนป่าธรรมชาติ  หรือสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชเลย
                2. เป็นแลงที่จับมาขณะยังมีชีวิตอยู่  และนำมาปรุงเป็นอาหารทันที
                3. ควรจะหลีกเลี่ยงแมลงที่เป็นศัตรูภายในบ้านเป็นพาหะของโรคต่างๆ  เช่น  แมลงวันบ้าน  แมลงสาบ  เพราะอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคแบคทีเรีย  โปรโตชัว  และหนอนพาธิ  เป็นต้น
                4. ควรหลีกเลี่ยงแมลงที่มีสีสันสดใส  ซึ่งจะมีพิษมากกว่าชนิดที่ไม่มีพิษ  หรือสีชีด
                5. ควรจะปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานเสมอ  อาจจะโดยการคั่ว  ทอด  ปิ้ง  ย่าง  ต้ม  ผัด  หรือนึ่งก็ได้  แมลงบางชนิดอาจจะนำมาตำน้ำพริก  ผสมใส่ในแกง  หรือทำห่อหมก  เป็นต้น
                6. ปีก  ขน  ขา  หรือ  หนามแข็งของแมลง  ควรจะเด็ดทิ้งไปก่อนนำไปกิน  เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการคันได้  มีแมลงหลายชิดทำให้เกิดอาการแพ้กับคนได้  เมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความไวของแต่ละบุคคล  ดังนั้นคนที่เกิดเป็นโรคภูมิได้ง่ายก็น่าจะหลีกเลี่ยงการกินแมลงด้วย  ถึงแม้ว่าไม่มีเอกสารอ้างอิงแน่นอนว่าการกินแมลงจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้  เช่นเดียวกับคนที่แพ้กุ้ง  ซึ่งแม้จะกินเพียงเล้กน้อยก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้  เช่น  หายใจไม่ออก  เป็นลมพิษ  ได้เช่นกัน
                                    ที่มา : นิตยสารเคล็กลับการกิน  เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น